• Polski
  • Slovak
A A A

O nas

Powołanie samodzielnego czasopisma dla mniejszości czeskiej i słowackiej w Polsce, wydawanego później nieprzerwanie przez czterdzieści dziewięć lat, było wielkim wydarzeniem w życiu tych społeczności. Na pismo w języku słowackim i czeskim istniało wówczas w Polsce wielkie zapotrzebowanie. Świadczy o tym bez wątpienia fakt, że już w roku następnym,  l959, prenumerata na terenie całego kraju osiągnęła 13 700 odbiorców, a łączny drukowany nakład osiągnął pułap dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Trudno w chwili obecnej, po tylu latach, ocenić skalę zaangażowania ówczesnych działaczy. Można jednak zdecydowanie stwierdzić, że odezwa Náš program, opublikowana przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce, zamieszczona w pierwszym okolicznościowym numerze, spełniła swoje posłanie. Były to słowa na miarę tworzącej się historii:

Mili krajanie. Otrzymujecie do rąk nadzwyczajne wydanie czasopisma Život.

Pierwszy raz trafia bezpośrednio do Waszych rąk pismo drukowane i wydawane tutaj w Polsce, w Waszym języku ojczystym. Trzeba tę okazję wykorzystać, aby uprzejmie ze sobą porozmawiać. Interesujących tematów nam nie brakuje... Jesteśmy przekonani, że każdy z krajanów odczuwa potrzebę wymiany poglądów. Taką potrzebę wymiany poglądów odczuwa Zarząd Główny naszego Towarzystwa, które już od kilku miesięcy rozwija w naszym kraju aktywną działalność. O działalności tej chcielibyśmy z Wami porozmawiać.

Adam Chalupec pełnił funkcję redaktora naczelnego do 1991 r. Od 1991 roku funkcję redaktora naczelnego objął red. Jan Szpernoga i pełnił ją do lipca 2006 r., do przejścia na emeryturę. Od sierpnia 2006 r. Agáta Jendžejčíková. Siedziba Redakcji Život znajdowała się początkowo przy Alejach Jerozolimskich 37, później przy Alejach Jerozolimskich 47, a po wybudowaniu Hotelu Forum  w 1970 r. na Foksal 13, gdzie mieści się do maja 1993 r., do jej przeniesienia do Krakowa, do budynku Towarzystwa Słowaków, przy ul. św. Filipa 7/7, który został zakupiony w 1991 r. Pierwszym numerem wydanym już w Krakowie był numer z kwietnia 1993 r. Nakład miesięcznika Život w chwili obecnej wynosi 2100 egzemplarzy, jest przygotowywany  i w całości drukowany w Drukarni Towarzystwa Słowaków w Krakowie, techniką offsetową, w formacie A4 i objętości 40 pełnokolorowych stron. Kolportaż odbywa się za pośrednictwem kół i oddziałów terenowych towarzystwa. Aktualnie wydawanie czasopisma Život wspierane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 2005 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w formie dotacji celowych.

 

Autor:Ludomir Molitoris
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze