• Polski
  • Slovak
A A A

O nas

Dobrze rozwijająca się działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce w latach 1957- 60 nie trwała jednak długo. Po odwilży jaka wówczas zaistniała, władze zaczęły stopniowo ograniczać samodzielną działalność Towarzystwa, a w szczególności samodzielną działalność gospodarczą, jaką to towarzystwo podjęło, nie wpisywała się jednak w ówczesną politykę ideologiczną marksistowskiego państwa. Pod naporem rosnącej biurokracji partyjnej została ona w l960 r. zaniechana, Towarzystwo rozwiązano, a rozwijające się zakłady zlikwidowano. Dorobek trzyletniego okresu budowy zaplecza syndyk masy upadłości TSKCiS likwidował przez osiem lat.

Działające obecnie Towarzystwo Słowaków w Polsce jest kontynuatorem poprzednich, działa od l961 r. Powołane zostało na zjeździe założycielskim 21 grudnia 1961 r. w Krakowie i zarejestrowane zostało w dniu następnym 22 grudnia 1961 r. Przyjęło nazwę Czechosłowackie Stowarzyszenie Kulturalne w Polsce. Przewodniczącym został Jan Molitoris, wiceprzewodniczącymi: Wilhelm Tomasz, Augustyn Bryja i Ignacy Nižník, sekretarzem Peweł Deresz, skarbnikiem Jan Magera, członkami: Jan Kovalik, Lýdia Mšalová i Miroslav Liban. Siedzibą władz stał się Kraków z adresem Zarządu Głównego przy ul. Dietla 115.

Pierwsza nazwa wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków, decyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej w Krakowie nr USW.S.I-1/12/61 z dnia 22 grudnia l961 r.: Czechosłowackie Stowarzyszenie Kulturalne w Polsce została zmieniona.

  1. Decyzja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej w Krakowie nr USW.II.80/21/67 z dnia 14 czerwca 1967 r. zatwierdzono zmiany statutu uchwalonego na III Zjeździe Krajowym 9 kwietnia 1967 r. w Krakowie  i wpisano nową nazwę: Towarzystwo Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce.
  2. Decyzja Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Społeczno – Administracyjnego nr SA.II.6010-4/85 z dnia 26 listopada 1985 r. . zatwierdzono zmiany statutu uchwalonego na VII Zjeździe Krajowym 19 listopada 1984 r. w Krakowie,  i wpisano nazwę: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce.
  3. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału I Cywilnego Sygn. Akt NS. Rej. 36/96  z dnia 6 marca 1996 r. dokonano rejestracji zmiany statutu uchwalonego na IX Zjeździe Krajowym 22 stycznia 1995 r. w Krakowie i wpisano do rejestru stowarzyszeń nazwę: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Pod ostatnią nazwą Towarzystwo Słowaków w Polsce prowadzi działalność do chwili obecnej i posiada pełną ciągłość prawną. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Kraków. Przewodniczącym ZG jest prof. dr hab. Józef Ciągwa z Katowic, a sekretarzem generalnym dr Ludomir Molitoris.

Głównym celem działalności Towarzystwa Słowaków w Polsce jest organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, czytelnictwa oraz nauki języka słowackiego, a także podtrzymywanie związków z macierzą. Towarzystwo organizuje również szereg imprez kulturalnych. Do najważniejszych  należą: Przegląd Teatrzyków Amatorskich, Przegląd Orkiestr Dętych, Konkurs Poezji i Prozy Słowackiej, Konkurs Poznaj Słowację – Ojczyznę Swoich Przodków, Dni Kultury Słowackiej na Spiszu i Orawie oraz Letnie Obozy Językowe Młodzieży Słowackiej na Słowacji. Towarzystwo prowadzi również kursy nauki języka słowackiego.

W ramach działalności społeczno-kulturalnej prowadzi szkolenia orkiestr i kapel, 10 świetlic terenowych oraz kilka zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych i kapel.

W budowie jest infrastruktura społeczno kulturalna – Dom Kultury Słowackiej w Kacwnie i Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej na Spiszu. Obecnie TSP przygotowuje program aktywizacji działalności na terenach wiejskich, na Spiszu i Orawie.

 

Autor:Ludomir Molitoris
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze