• Polski
  • Slovak
A A A

O nas

W Krakowie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Filipa 7, działa również Galeria Sztuki Słowackiej, w której organizowane są wystawy twórców słowackich. Zorganizowano m. in. wystawy: Lidii Mšalovej - Moja Orawa, Jozefa Lackoviča - Farebný svet Jozefa Lackoviča, artystów z miasta Modrá - 1999 r., grafiki Roberta Jančoviča, fotografii Robo Kočana - „Rysowanie światłem”, malarstwa grupy Cont Art z Žiliny - 2000 r., malarstwa Daniela Bidelnicy, Dušana Sekeli, Jarmily Veľkej, grafiki Vladimíra Gažoviča - 2001 r., Milana Sokola, Stanislava Troppa, malarstwa Jána Kudlički, Rastislava Biarnicy z Ružomberka, Mikuláša Kilimčáka „Misja Cyryla i Metodego” - 2002 r., grafiki i fotografii  Štefana Adamika, fotografii Ľubo Bechného, grafiki Vladimíra Gažoviča, Dušana Kállaya - 2003 r., Františka Kolkoviča „Moje pejzaże”, ekslibrisów słowackich i czeskich twórców, malarstwa Stano Trepača, Hedvigi Hamžíkovej - „Iné stratygráfie”- 2004 r., fotografii Igora Laciaka  „Naša Európa”, malarstwa „Tajemnice kobiecej duszy”, Ivana Popoviča - karykatury , fotografii Daniela Popoviča, malarstwa Ondreja Ivana „Moje obrázky z Oravy” - 2005 r., prac plastycznych „Kolorowy świat spiskich i orawskich dzieci, malarstwa Lidii Mšalovej - 2006 r., malarstwa „Na skrzypcach malowane” - 2007 r.

Towarzystwo prowadzi również szeroką działalność wydawniczą. Jest od l993 r. wydawcą Almanachu Słowacy w Polsce, w l994 r. wydało monografię Zbigniewa Tobjańskiego Czesi w Polsce, z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pracę Słowacy w Powstaniu Warszawskim pod redakcją red. Jana Szpernogi i prof. Józefa Ciągwy, a w l996 r. monografię prof. Józefa Ciągwy Dzieje i współczesność Jurgowa 1546-1996, Studia z dziejów średniowiecznego Spisza M. Homzy i S. Sroki  w 1999 r., w 2002 r. pracę naukową J. Kwieka Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945-1957 , Krajanský spevník.

W chwili obecnej Towarzystwo Słowaków w Polsce jest największym wydawcą słowackiej literatury pięknej. Nakładem Towarzystwa Słowaków w Polsce wyszło w okresie ostatniego dziesięciolecia 15 tytułów, między innymi: liryki Pavla O. Hviezdoslava Dzieci Prometeusza (1998), wybór poezji współczesnych polskich i słowackich autorów  Miasta i miejsca (2001), wybór poezji współczesnych polskich i słowackich autorów Spotkania (2003), Antologia współczesnej poezji słowackiej Bóg dał mi słowo (2002) i powieść historyczna Antona Hykischa Kochajcie królową (2003), prozę Pavla Vilikovského Wiecznie zielony... (2004),  poezje Jozefa Leikerta Rosa na duszy (2005), dramat Ivana Bukovčana Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa(2006).

Towarzystwo Słowaków w Polsce posiada w Krakowie własną drukarnię, która prowadzi działalność usługową oraz wspomaga finansowo działalność statutową Towarzystwa.

W 2003 r. Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce uzyskała wyróżnienie w 43. Konkursie Najpiękniejszej Książki roku 2002 za druk książki Tomasza Ciecierskiego Brudnopisy, a w roku 2004, w kolejnej edycji tego konkursu, nagrodę główną za druk katalogu Jana Młodożeńca „Ubu Król. 40 portretów wg sztuki Alfreda Jarry”.

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Autor:Ludomir Molitoris
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze