• Polski
  • Slovak
A A A

  

Ostatki - Fašiangy 2020

Towarzystwo Słowaków w Polsce

zaprasza

 

8–9 lutego 2020 r.

 

na Ostatki – Fašiangy Krempachy  2020

 

8 lutego (sobota)

Dom Kultury w Krempachach, godz. 18.00

• występy solistów, instrumentalistów i kapel ludowych ze Spisza

• występ grupy folklorystycznej ze Słowacji Sliačanka z Liptovských Sliačov

 

9 lutego (niedziela)

Dom Kultury w Krempachach, godz. 14.00

• występ grupy folklorystycznej ze Słowacji Sliačanka z Liptovských Sliačov

• występy krajańskich zespołów folklorystycznych ze Spisza i Orawy

• występy solistów, instrumentalistów i kapel ludowych z Orawy

 
 

 PRAVIDLÁ  SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY  „OSTATKI – FAŠIANGY 2020“,

ktoré sa uskutočnia v dňoch 08. – 09. februára 2019

v Kultúrnom dome v Krempachoch na Spiši

 

Prehliadka „OSTATKI – FAŠIANGY 2020“ je podujatím organizovaným Spolkom Slovákov v Poľsku pre slovenskú menšinu žijúcu na Spiši a na Orave, ktorej cieľom je udržiavanie slovenského národného povedomia v krajanskom prostredí. Je organizovaná pre všetkých tých záujemcov, ktorí svojím amatérskym ľudovým prejavom: sólovým  spevom, hrou na hudobnom nástroji, účinkovaním v súbore alebo kapele chcú ostatných zabaviť a rozveseliť. Veľmi dôležitou vecou je taktiež starostlivosť o to, aby tradičná ľudová slovesnosť a ľudové zvyky, ktoré sú na spišskom Zamagurí a na hornej Orave naďalej živé, nezanikli. Je to hlavné poslanie prehliadky „OSTATKI – FAŠIANGY  2020“.

Je nevyhnutné, aby jednotlivé súbory svoje vystúpenia pripravili v dĺžke maximálne  do 15 min. a aby boli tieto vystúpenia predvedené zaujímavo, pekne a s úsmevom. Zároveň je potrebné, aby ste všetkým zdôraznili, že je to prehliadka slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na Spiši a Orave. Kartu účastníka prosíme vyplniť a zaslať na našu adresu, prípadne nám svoju účasť oznámiť telefonicky alebo e-mailom. Všetkých sólistov prosíme, aby vhodne vybrali dve prezentované piesne, z ktorých minimálne jedna musí byť v slovenčine.

Kartu účastníka a súťažný poriadok nájdete aj na našej webovej stránke: www.tsp.org.pl.

Presne vyplnenú Kartu účastníka posielajte do 30. 1. 2019 na adresu: ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, telefonicky oznámte na: 12 632 66 04, 12 634 11 27 alebo na e-mailovú adresu: zg@tsp.org.pl s heslom „Karta účastníka - Fašiangy“.

        

I.                   Pravidlá prehliadky:

Súťažná prehliadka prebieha v dvoch vekových skupinách: deti do 15 rokov a dospelí v nasledujúcich kategóriách:

 

1.      Sóloví speváci – bez hudobného doprovodu, čas vystúpenia do 5 min.

2.      Spevácke skupiny (2-6 osôb) – bez hudobného doprovodu čas vystúpenia do 5 min.

3.      Sóloví inštrumentalisti čas vystúpenia do 5 min.

4.      Ľudové kapely (2-6 osôb) čas vystúpenia do 10 min.

5.      Folklórne súbory (detské a mládežnícke; dospelé); čas vystúpenia do 15 min.

 

II. Požiadavky k repertoáru:

Súťažiaci sa predstavia dvoma piesňami, z ktorých jedna musí byť v slovenčine. Piesne by mali byť tematicky spojené s fašiangovým obdobím, mali by mať zábavný charakter a veselú pointu.

 

III. Hodnotenie:

Porota bude pri vystúpení hodnotiť:

·         správnu interpretáciu piesní a skladieb

·         používanie  jazyka (slovenčiny; miestneho nárečia)

·         vhodný výber piesní

·         primerané oblečenie

·        dodržanie počtu prezentovaných piesní a skladieb a časového rámca

·        pri folklórnych súboroch – tanečnú, spevácku a hudobnú zložku (živá hudba)

·        nadviazanie kontaktu s publikom

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: každý účastník môže podať len jednu prihlášku (nemôže sa na scéne objaviť viacnásobne) a povinne musí vyplniť Kartu účastníka prehliadky.

 

 

Karta uczestnika – zapisz plik poniżej i wypełnij!
Autor:EK
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com