• Polski
  • Slovak
A A A

Projekt wydania czterojęzycznej publikacji – Przewodnik po Zamagurzu Spiskim

Kliknij poniżej aby dowiedzieć się więcej

 

      
       
         
                      
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013
 
Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí
 
Dňa 1. júla 2013 Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný výbor na Spiši spoločne s mestom Spišská Stará Ves začali realizovať projekt pod názvom Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí. Táto publikácia, na ktorej príprave sa budú podieľať odborníci zo Slovenska i Poľska, bude obsahovať stručnú históriu jednotlivých zamagurských obcí, opis prírodného bohatstva i kultúrneho a historického dedičstva Zamaguria, vyznačenie turistických trás, možnosti ubytovania a stravovania sa na slovenskej i poľskej časti Zamaguria. Sprievodca bude doplnený mapou oblasti i zaujímavými fotografiami. Tým, že bude až v štyroch jazykových verziách – slovenskej, poľskej, nemeckej a anglickej a až do roku 2020 prezentovaný tiež na internetových stránkach partnerov – osloví pomerne veľkú cieľovú skupinu ľudí, presahujúcu hranice Slovenska a Poľska. Po vydaní spomínaného turistického sprievodcu bude projekt zavŕšený uskutočnením dvoch výstav a dvoch konferencií na slovenskej i poľskej strane Zamaguria, počas ktorých partneri predstavia za účasti médií spomínanú publikáciu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. (mm-m)
Autor:EK
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com