• Polski
  • Slovak
A A A

PUBLIKACJE DO NABYCIA

Almanach, Słowacy w Polsce cz. III, VI, VII, IX, XI-XVI, Kraków .......................................  15,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994............................ 10,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994........................................................... 15,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996....................................................... 15,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998.................................. 15,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), Kraków 1999..................... 20,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 
      Urbankowskiego, Kraków 2002................................................................................. 20,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
     w latach 1945–1957, Kraków 2002................................................................................ 15,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003........................................................... 20,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004............................................................... 15,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004..................................................................... 20,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004)........................................... 15,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007............................... 15,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006.................................... 10,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007................................................... 20,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007............................................................................... 15,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007.................................................................... 15,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947, 
Kraków 2007................................................................................................................. 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008.................................................................... 15,00 zł
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
          Środkowej, Kraków 2009................................................................................... 100,00 zł
Milica Majeriková, Nepokojná hranica + DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY,
           Kraków 2010........................................................................................................ 25,00 zł
Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
           Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy, Kraków 2012............... 15,00 zł
Milica Majeriková-Molitoris, Vojna po vojne, Kraków 2013................................................... 25,00 zł
Jerzy S. Łątka, Zrozumieć Dursztyn, Kraków 2013........................................................ 20,00 zł
Ivana Pančáková, Žofkoviny, Kraków 2015........................................................................ 20,00 zł
Atlas Kultury Ludowej Słowaków w Polsce, Kraków 2015........................................... 30,00 zł
Jozef Šimončič, Katarína Karabová, Kanonické vizitácie dunajeckého
          dekanátu v spišskom biskupstve z roku 1832, Kraków 2015..................................... 80,00 zł
Ján Uličiansky, Czarodziejski chłopiec, Kraków 2015.................................................. 20,00 zł
Jerzy S. Łątka, Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji,
       wyd. II, Kraków 2015............................................................................................ 100,00 zł
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze