• Polski
  • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Słowaków w Polsce” (zwane dalej Towarzystwo). Towarzystwo działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 § 2

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 3

  1. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
  2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

 § 4

  1. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.
  3. Organem prasowym Towarzystwa jest czasopismo Život.
  4. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Główny oraz Zarządy ogniw terenowych Towarzystwa używają pieczęci z napisami w języku polskim i słowackim. Ponadto Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej w języku polskim i słowackim z napisem w otoku: „Towarzystwo Słowaków w Polsce Zarząd Główny” a w środku logo Towarzystwa.

 

 § 5

  1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
  2. Towarzystwo posiada medal „Za Zasługi”, który jest przyznawany osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa Słowaków w Polsce. Tryb przyznawania medalu określa oddzielny regulamin.
  3. Towarzystwo może ustanawiać inne odznaczenia organizacyjne lub wyróżnienia, na zasadach zawartych w obowiązujących przepisach.

 

§ 6

Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe: koła i oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Towarzystwa może posiadać osobowość prawną.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com