• Polski
  • Slovak
A A A

  

Świetlica TSP w PODWILKU

 

Klubovňa Spolku Slovákov v Poľsku bola v budove starej školy v Podvlku otvorená koncom roka 2006. Niekoľko rokov tu nacvičoval FS Kumoratky. Aktuálne budova prešla generálnou opravou a bola slávnostne otvorená 4 júla t.r.. Pravidelne sa tu konajú nácviky podvlčianskej dychovej hudby, mažoretkovej skupiny Magnes a Magnesik. V budove nacvičuje detská ľudová kapela a využívajú ju taktiež záujemkyne o zumbu. Vedúca klubovne organizuje pre deti pravidelné výtvarne dielne.

   

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com